Matkasuositukset Eurooppa Aasia Amerikka Afrikka

HanseMerkur Matkavakuutus

hansemerkur-reiseruecktrittsversicherung-tss

Matkavakuutus

Tarjous matkavakuutuksesta

Peruutusturvan käsittävä vakuutussopimus on tehtävä heti matkan varaamisen yhteydessä ja joka tapauksessa viimeistään 30 päivää ennen matkan alkamista. Jos matkan varaamisen ja lähtöpäivän välinen aika on enintään 30 päivää, peruutusturvasta on tehtävä sopimus viimeistään kolmen työpäivän kuluessa matkan varaamisesta. Muut vakuutussopimukset on tehtävä ennen matkan alkamista.

Täysturva (42 päivään asti)

PERUUTUSTURVAVAKUUTUS

Vakuutustapahtuman katsotaan tapahtuneen, kun sinä joudut tai vakuutusturvan piiriin kuuluva henkilö joutuu äkillisen ja odottamattoman tapahtuman kohteeksi etkä sinä tai hän siksi pysty hyväksyttävissä olosuhteissa osallistumaan ostettuun/tilattuun tapahtumaan tai ostetulle/tilatulle matkalle.
Tämä voi johtua esimerkiksi seuraavista seikoista:
❍ työpaikan menetys ja siitä johtuva työttömyys työsuhteen odottamattoman, liiketoiminnasta johtuvan ja työnantajan toimesta tapahtuvan irtisanomisen seurauksena
❍ verotettavaa tuloa tuottavan työsuhteen alkaminen
Omavastuu: Omavastuu on 20 % korvattavista vahingoista, kuitenkin vähintään 25,– euroa vakuutettua henkilöä kohti.

LOMATURVAVAKUUTUS

Vakuutustapahtuman katsotaan tapahtuneen, kun et voi jatkaa tai lopettaa matkaa tai sitä koskevaa järjestelyä suunnitelman mukaisesti siksi, että vakuutettu tai vakuutusturvan piiriin kuuluva henkilö (katso määritelmä Luvusta II) on joutunut jonkin seuraavassa mainitun tapahtuman kohteeksi. Vakuutustapahtuman katsotaan tapahtuneen myös silloin, jos varattua ja vakuutettua ryhmämatkaa ei voida jatkaa tai lopettaa suunnitelman mukaisesti siksi, että saattaja jää pois jonkin seuraavassa mainitun tapahtuman vuoksi ja vaadittu saattajien vähimmäismäärä alittuu.
Omavastuu: Omavastuu on 20 % korvattavista vahingoista, kuitenkin vähintään 25,– euroa vakuutettua henkilöä kohti.

MATKAILIJAN TAPATURMAVAKUUTUS

Vakuutusturva kattaa seuraavat tapahtumat
Luvun I mukaisesti:
❍Tapaturman aiheuttama terveyshaitta
❍Nyrjähdykset ja nivelsidevammat
❍Hukkuminen tai tukehtuminen

JATKOYHTEYSVAKUUTUS

Kun lentovaraukseen liittyy vaihto, maksamme korvausta, kun alun perin varatulle jatkolennolle ei pääse liityntälennon myöhästymisen vuoksi. Edellytyksenä on se, että lentomatkat lennetään valtion hyväksymillä ja rekisteröimillä lentoyhtiöillä yleisesti saatavana olevan ja vahvistetun sekä lentokentän ilmoitustauluilla julkaistun aikataulun mukaisesti ja että fyysinen voimassaoloalue ja myöhästymisen vähimmäispituus vastaavat Luvussa I esitettyä.
Omavastuu: Ei omavastuuta

MATKATAVARA JA URHEILUVÄLINEVAKUUTUS

Vakuutustapahtuman sattuessa (ks. kohta RGV 2; rajoitusten osalta kohta RGV 3) maksamme korvausta aina vakuutusmäärien mukaiseen summaan saakka edellyttäen, että tapahtumat ja esineet on vakuutettu Luvun I mukaisesti. Huomaa vakuutustapahtumaan liittyvät velvollisuudet Luvun II kohdan 6 sekä tämän Luvun kohdan RGV 4 mukaisesti.
Käteisen rahan katoamisesta tai vahingoittumisesta varkauden, vahingon, kuljetuksen, liikenneonnettomuuden, tulipalon, vuodon tai luonnonkatastrofin vuoksi korvataan enintään 200 euroa henkilöä kohti ja yhteensä enintään 500 euroa.

MATKAILIJAN VASTUUVAKUUTUS

Matkan aikana olet turvattu siltä varalta, että jonkin jäljempänä mainitun kuolemaan, henkilön fyysiseen tai terveyshaittaan (henkilövahinko) tai esineiden vahingoittumiseen tai tuhoutumiseen (omaisuusvahinko) johtavan vahinkotapahtuman seurauksena joudut näiden seuraamusten vuoksi lakisääteisten vastuuvelvollisuutta koskevien yksityisoikeudellisten määräysten perusteella vahingonkorvausvastuuseen ulkopuolista tahoa kohtaan.
Omavastuu: Kohtaan 2.2 sovelletaan omavastuuta seuraavasti: lasketusta vahingon määrästä vähennetään 20 prosentin omavastuuosuus, kuitenkin vähintään 45 euroa.

MATKAILIJAN SAIRAUSTURVAVAKUUTUS

Vakuutustapahtumaksi luetaan vakuutetun lääketieteellisesti välttämätön hoitaminen sairauden tai tapaturman seurauksena. Vakuutustapahtuma alkaa sairaanhoidosta ja päättyy, kun hoidontarvetta ei lääketieteellisen lausunnon mukaan enää ole olemassa. Mikäli hoitoa on sairauden tai tapaturman seurausten vuoksi laajennettava eikä tämä syynsä puolesta liity tähänastiseen hoitoon, syntyy niiltä osin uusi vakuutustapahtuma. Vakuutustapahtumia ovat myös lääketieteellisesti välttämättömät hoidot, joita edellyttävät raskauteen liittyvät ongelmat aikaisesta synnytyksestä 36. raskausviikolle saakka, keskenmenot, lääketieteellisesti välttämättömät raskauden keskeytykset sekä kuolemantapaukset.
Omavastuu: Omavastuu on vakuutettua tapahtumaa kohden 100 euroa.

Ylimääräisten kustannusten suoja*)

PERUUTUSTURVAVAKUUTUS
LOMATURVAVAKUUTUS
JATKOYHTEYSVAKUUTUS
MATKATAVARA JA URHEILUVÄLINEVAKUUTUS
MATKAILIJAN TAPATURMAVAKUUTUS
MATKAILIJAN VASTUUVAKUUTUS
MATKAILIJAN SAIRAUSTURVAVAKUUTUS

Suoritukset, katso seuraavat sivut

OMAVASTUUVAKUUTUS

Kattaa lainmukaisen vakuutuksen omavastuun
❍kattaa kotivakuutuksen omavastuuosuuden 1000 euron rajaan asti
❍kattaa moottoriajoneuvovakuutuksen omavastuuosuuden 1000 euron rajaan asti
❍kattaa auton, veneen, moottoripyörän, mopon tai polkupyörän vuokrauksen omavastuuosuuden 1000 euron rajaan asti.

*) Onko sinulla jo matkavakuutussuoja? Silloin tämä tuote on tarkoitettu juuri sinulle! Tämä tuote liitetään lisäyksenä olemassa olevaan vakuutukseesi. Jos matkavakuutuksesi myöntäjä ei korvaa aiheutunutta vahinkoa tai korvaa sen vain osittain, korvaamme aiheutuneet kustannukset hintaluokittelun mukaisessa laajuudessa. Edellytyksenä on, että ilmoitat vahinkotapauksen ensin toiselle vakuutusyhtiölle ja että toimitat meille todistuksen toisen vakuutusyhtiön maksamasta korvausmäärästä tai vahinkotapauksen hylkäämisestä.”


Lähetä vastaus osoitteeseen:
Puhelin: 075 325 2586

Pakollinen Peruutusturvavakuutus

Hyvä TSS:n asiakas,
olet matkan varauksen yhteydessä hakenut myös matkavakuutusta. Tällä vakuutustodistuksella vahvistamme, että sinulle on myönnetty valitsemasi vakuutusturva. Varatun vakuutusturvan sisältö, maksukuvaukset ja vakuutusehdot VB-RKS 2018 (SFKE1-FIN) esitetään seuraavilla sivuilla.


Takaisin Info & vinkkejä