Yleinen tietosuojailmoitus

Tietosuoja ja eväste-asetus

Tämä tietosuoja-asetus kuvaa henkilökohtaisten tietojen käsittelyä TSS Travel Service Scandinavia AS verkkosivuja käytettäessä mukaan luettuina myös mobiilit sovellukset (meillä „Apps“). Siinä selostetaan myös valintamahdollisuudet, mitkä teillä on käytettävissä henkilökohtaisia tietojanne koskien (oikeudet) ja miten voitte ottaa meihin yhteyttä.

I. Kuka on vastuullinen ja miten voin saada yhteyden tietosuojavastuulliseen?

Yleisestä tietosuoja-asetuksesta vastaa TSS Travel Service Scandinavia AS, Postboks 100, 1309 Rud, Norja.

Lisää yhteystietoja sekä tiedot edustusoikeutetuista saa painotiedoista (Impressum). Henkilökohtaisten tietojen käsittelyä tai yleensä tietosuojaa koskevissa kysymyksissä ota yhteys tietosuojavastuulliseen, jonka osoite in ilmoitettu painotiedoissa tai sähköpostisoitteeseen: tietosuojavaltuutettu@tss-travel.fi.

II. Asianosaisen oikeudet

Kullakin asianosaisella on seuraavat oikeudet:

 • oikeus tiedotukseen (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)
 • oikeus väärien tietojen muutokseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)
 • oikeus tietojen poistamiseen tai unohdetuksi tulemiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)
 • oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)
 • oikeus tietojen siirtämiseen (tietosuoja-asetuksen 20 artikla).

Voit kieltää henkilötietojen, mukaan lukien suoramainontaan liittyvän profiloinnin, käsittelyn mainontatarkoituksiin milloin tahansa syytä ilmoittamatta.

Tämän lisäksi asianomaisilla on myös yleinen vastustamisoikeus (vrt. tietosuoja-asetuksen 21 artikla 1 kohta). Tässä tapauksessa tietojenkäsittelyä vastustava syy on ilmoitettava. Jos tietojenkäsittely tapahtuu suostumuksen perusteella, suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa sitä seuraavalle ajalle.

Asianomaisen oikeuksien käyttöä varten ota yhteyttä osoitteeseen tietosuoja@tss-travel.fi. Lisäksi voit tehdä valituksen tietojenkäsittelystämme valvontaviranomaiselle.

III. TSS Travel Service Scandinavia AS  suorittamaan henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn

Seuraavassa haluamme antaa teille yleiskatsauksen siitä, miten suojaamme henkilökohtaisia tietojanne verkkosivuillamme yhteyksissä ollessanne ja minkälaisia henkilökohtaisia tietoja käsittelemme sekä minkälaisiin tarkoituksiin.

1. Henkilökohtaisten tietojen käsittely tilauksien yhteydessä 

1. Matkaan liittyvät tiedot
Kun varaat matkan TSS Travel Service Scandinavia AS:ltä, keräämme välittävien ja valvottujen palveluntarjoajien kautta matkan järjestämiseen tarvittavat tiedot. Näitä ovat erityisesti nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, matkatiedot (saapumis- ja lähtöpäivä, lentoasema tai bussipysäkki) sekä varaustiedot (valittu matka, mahdollinen lisäviikko). Olet velvollinen antamaan meille sopimuksen täyttämiseen vaadittavat tiedot. Muutoin emme voi suorittaa varaustasi.
Matkan järjestämistä varten välitämme tähän tarkoitukseen vaadittavat tiedot matkatoimistolle, joka osallistuu matkan järjestämiseen paikan päällä. Tähän sisältyvät tietojen siirtäminen tarvittavassa laajuudessa matkan suorittamiseen osallistuville yrityksille, kuten lentoyhtiölle, paikalliselle bussiyhtiölle (hotelliin kuljetus tai kiertoajelu) ja yöpymisestä huolehtivalle hotellille. Sekä matkatoimiston että muiden palveluntarjoajien kotipaikka on Euroopan unionin / Euroopan talousalueen ulkopuolella, jos matkakohteesi sijaitsee Euroopan unionin / Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tässä tapauksessa tietosi käsitellään sen maan lainsäädännön mukaisesti, jossa yrityksen kotipaikka sijaitsee. Tiedustele paikan päällä lisää tietojenkäsittelyn laajuudesta.
Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella, keräämme nämä tiedot tiedustelusi käsittelyä varten. Vastaavasti näillä tavoin lähetettyihin tiedusteluihin otamme tarvittaessa yhteyttä tai vastaamme lisätietopyyntöihin tai lähetämme tilattuja tarvikkeita esim. esitteitä.
Matkavarauksen tietoja käytetään lisäksi tarvittaessa takuutapausten tai muiden reklamaatioiden käsittelyyn. Lisäksi nämä tiedot voidaan välittää ulkoisille tilintarkastajille ja/tai veroneuvojille heidän neuvonta- ja testaustarkoituksia varten. Tiedot tallennetaan laissa säädettyjen säilytysvaatimusten kuten kirjanpitolain 2 luvun 10 §:n mukaisesti sekä poistetaan laissa säädettyjen säilytysvaatimusten mukaisesti.
Huomaa, että alaikäraja oikeudellisesti pätevän suostumuksen antamiseen henkilötietojen käsittelystä on 13 vuotta.

2. Tietojen käyttö mainontatarkoitukseen
TSS Travel Service Scandinavia AS sekä välittävät ja valvotut palveluntarjoajat (esim. postitusliikkeet) käyttävät nimeä ja osoitetta lisäksi asiakkaiden sitouttamis- ja uudelleenaktivointiohjelmiin. Tähän sisältyy lisätietojen lähettäminen postitse kiinnostavista tuotteista ja palveluista tai kuponkien lähettäminen. Näin TSS Travel Service Scandinavia AS haluaa tiedottaa asiakkaitaan muista matkan suunnitteluun liittyvistä mahdollisuuksista ja saavuttaa pitkäikäisen asiakasluottamuksen. Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille mainostarkoituksissa. Puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta käytetään mainostarkoituksiin erillisestä suostumuksesta. Tästä on seuraava poikkeus: Jos TSS Travel Service Scandinavia AS saa tuotteiden myynnin yhteydessä sähköpostiosoitteen, TSS Travel Service Scandinavia AS käyttää sähköpostiosoitetta omien samankaltaisten tuotteidensa mainontaan. Voit peruuttaa tietojen mainostarkoitukseen käytön milloin tahansa, mistä ilmoitetaan tiedonkeruun kuten myös aina mainonnan yhteydessä. Jos suostumusta ei ole annettu, nimeä ja osoitetta mukaan lukien sähköpostiosoitetta ei käytetä enää mainostarkoituksiin, jos et ilmaise kiinnostusta asiakasuhteen jatkamiseen TSS Travel Service Scandinavia AS:n kanssa seuraavan 7 vuoden aikana. Tähän käytämme seuraavaa indikaattoria: matkavaraus.
TSS Travel Service Scandinavia AS käsittelee edelleen varaustietoja sekä verkkotarjonnan ja -palvelujen käytön yhteydessä saatuja tietoja (yrityksen verkkosivustot) matkavarauksen yksilölliseen suunnitteluun, parantamiseen ja kiinnostusta vastaavan tarjonnan esittämiseen. Näin käytämme matkavarauksen tietoja ja tarjonnan/palvelujen hyödyntämisen yhteydessä kerättyjä tietoja varauksesi tukemiseen ja kiinnostavien matkakohteiden esittelyyn. Nämä tiedot käsittelemme nimimerkkiä käyttäen yrityksemme omaan tarkoitukseen vastataksemme oikeutettuun kiinnostukseesi henkilötietojesi suojaamisesta. Tietojenkäsittelyn ansiosta voimme esittää yksilöllisen tarjonnan (verkkosivu-, sähköposti- tai postimainonta) kautta asiakasta kiinnostavia tuotteita.
Nimeä ja osoitetta sekä matkavarauksen tietoja, kuten myös käytetyn tarjonnan/palvelujemme kautta saatuja tietoja, ei käytetä enää mainostarkoituksiin, mukaan lukien suoramainontaan liittyvää profilointia, jos et esimerkiksi ilmaise kiinnostusta asiakassuhteen jatkamiseen TSS Travel Service Scandinavia AS:n kanssa TSS Travel Service Scandinavia AS:n kautta tarjottujen tuotteiden varauksella seuraavan 5 vuoden aikana. Tähän käytämme seuraavaa indikaattoria: matkavaraus. 5 vuoden kuluttua käsittelemme vielä seuraavan kahden vuoden ajan nimeä, osoitetta, syntymäaikaa, viimeistä matkavarausta ja kohdetta koskevia tietoja postimainontaan. Jos tänä aikana mainontaamme ei reagoida, poistamme myös nämä tiedot kahden vuoden kuluttua.

3. Uutiskirjeen tilaus
Uutiskirjeen lähetämme tähän tarkoitukseen annetun suostumuksen jälkeen. Suostumus käsittää myös uutiskirjeen yksilöimisen.
TSS Travel Service Scandinavia AS on antanut uutiskirjeen lähettämisen ulkopuolisen palveluntarjoajan tehtäväksi. Jos lisäsuostumusta ei ole annettu, tämä yritys laatii meille nimettömän tilaston uutiskirjeen käytöstä. Näin TSS Travel Service Scandinavia AS saa tietoonsa, kuinka usein uutiskirje on avattu ja kuinka monta tilaajaa on katsonut tuotetta. Näistä nimettömistä tiedoista laaditaan vain tilasto.

4. Maksaminen luottokortilla
Luottokorttitiedot kerätään TeleCash GmbH & Co. KG:n (TeleCash) toimesta ja niitä käytetään vain meiltä varatun matkan laskun käsittelyyn. TeleCash ei käytä tietojasi mihinkään muuhun tarkoitukseen. RSD ei saa luottokorttitietoja kokonaisuudessaan, vaan TeleCash antaa todisteeksi vain tunnuksen ja luottokorttinumeron lyhennetyssä, ei-luettavassa muodossa (123456******7890).
Antamiesi luottokorttitietojen oikeellisuuden tarkastamiseen maksupalveluntarjoaja TeleCash veloittaa väliaikaisesti 1 euron luottokortista. Tämä maksu palautetaan kuitenkin välittömästi. Todellinen maksu veloitetaan vasta myöhempänä ajankohtana.

5. Asiakkaiden suositukset
Jos asiakkaamme ilmoittavat meille henkilöistä, jotka ovat kiinnostuneita tarjonnastamme, keräämme meille ilmoitetut henkilötiedot uusien asiakkaiden hankintaa varten. Käsittelemmeja käytämme nimeä ja postiosoitetta vain esitteemme lähettämistä varten. Tähän tarkoitukseen välitämme tietosi tarvittaessa välittäville palveluntarjoajille kuten tavarantoimittajille tai asiakaspalvelutiimillemme. Jos kiinnostuneet henkilöt eivät enää osoita kiinnostustaan palveluitamme kohtaan, lopetamme esitteiden lähettämisen. Olemme edelleen velvollisia tiedottamaan ilmoittamallesi henkilölle, keneltä olemme saaneet osoitetiedot. Tallennamme tiedot (kiinnostunutta henkilöä ja suosittelijaa koskevat tiedot) todisteeksi vuoden ajaksi. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohdan f alakohta EU:n tietosuoja-asetuksessa.

2. Tietojen käsittely verkkosivuillamme ollessanne – Logitiedostot

Verkkosivuillamme yhteyksissä ollessanne yleisluontoiset tiedot kerätään automaattisesti. Nämä tiedot (palvelin-logitiedot) sisältävät verkkoselaintyypin, käytetyn käyttäjärjestelmän, internetpalvelun domainnimen tai vastaavan. Lisäksi IP-osoite siirretään ja käytetään haluamaanne palveluun. Nämä tiedot ovat teknisesti tarpeellisia, verkkosivuilta vaadittujen sisältöjen korrektiin toimittamiseen ja ne ovat ehdottomia internetin käytössä.

Poistamme tai anonymisoimme nämä logitiedostot välittömästi verkkopalvelun päättymisen jälkeen. Perustuu oikeudellisesti tietosuojakäsittelyn art. 6 § 1 f GDPR.

IT-turvakonseptimme mukaisesti logitiedostoja tallennetaan  kuuden viikon ajan, jotta pystymme tunnistamaan ja anlysoimaan verkkosivujamme vastaan kohdistetut hyökkäykset. Perustuu oikeudellisesti tietosuojakäsittelyn art. 6 § 1 f GDPR.

3. Tietojen käsittely verkkosivuja käytettäessä – Kyselynne 

Mikäli lähetätte meille kyselyjä sähköpostin tai kontaktilomakkeen kautta, käytämme meille antamianne tietoja käsittelyä ja vastauksia varten.   Tallennamme nämä tiedot todistustarkoituksia varten kahdeksi vuodeksi. Perustuu oikeudellisesti tietosuojakäsittelyn art. 6 § 1 f GDPR.

4. Uutiskirjeen tilaus

Uutiskirjeen tilausta varten käytössämme on niin sanottu Double-opt-in-mentelmä. Se tarkoittaa, että lähetämme teille sähköpostiosoitteeenne lähettämisen jälkeen vahvistuksen, millä pyydämme teiltä vahvistusta siihen, että toivotte uutiskirjeen lähetystä. Jos ette vahvista tätä 48 tunnin aikana, ilmoituksenne poistetaan automaattisesti. Kun olette vahvistanu sen, että haluatte uutiskirjeen, tallennamme sähköpostiosoitteenne niin kauan, kunnes peruutatte uutiskirjeen tilauksen. Tämän tallennuksen tarkoitus on se, että voimme lähettää teille uutiskirjeen. Lisäksi tallennamme ilmoituksen ja vahvistuksen yhteydessä IP-osoitteenne sekä ilmoituksen ajankohdan estämään henkilökohtaisten tietojenne väärinkäytön ja todistamaan korrektin lähetyksen. Perustuu oikeudellisesti henkilökohtaisten tietojen käsittelyä koskevaan art. 6 § 1 a GDPR.  Pakollinen tieto uutiskirjeen lähettämistä varten on ainoastaan sähköpostiosoite. Teillä on joka hetki oikeus peruuttaa uutiskirjeen lähetys. Peruutus ei koske henkilökohtaisten tietojenne käsittelyä koskevia laillisuuksia. Peruutuksen voitte tehdä klikkaamalla jokaisen uutiskirjeen yhteydessä annettua linkkiä, sähköpostitse osoitteeseen info@tss-travel.fi tai tekemällä ilmoituksen siitä painotiedoissa annettuun osoitteeseen.

5. Huomautuksia tietosuojan takaamiseen

Käytämme sivuillamme teknisiä ja operatiivisia turvallisuustoimenpiteitä suojaamaan tallennetttuja henkilökohtaisia tietoja kolmansien osapuolien pääsyltä niihin, tietojen häviämiseltä tai väärinkäytöltä sekä mahdollistamaan tietojen turvallisen siirron.

Meidän on huomautettava teille kuitenkin, että internetin rakenteen vuoksi tahaton pääsy tietoihin kolmansien osapuolien kautta voi olla mahdollinen. Sen vuoksi teidän on itsevastuullisesti huolehdittava siitä, että suojaatte tietojanne väärinkäytöltä salasanoilla tai muilla vastaavilla toimenpiteillä. Ilman vastaavia toimenpiteitä voivat asiattomat kolmannet osapuolet päästä lukemaan erityisesti suojaamattomasti lähetettyjä tietoja.


IV. Vieraiden palvelutarjouksien sisällyttäminen 

1. Social-Plug-ins sisällyttäminen

Verkkosivumme käyttää erilaisten sosiaalisten verkkojen Social Plug-ins („Plug-ins“) kuten esimerkiksi Facebook.com, Twitter.com und Google+. Näiden Plug-insien tarkoituksena on tarjota mahdollisuus olla yhteydessä kontaktienne kanssa ja jakaa helpolla tavalla kiinnostavia tietoja. Nämä Plug-ins on helppo tunnistaa niiden omasta logosta. Käytämme 2-klikkaus-ratkaisua niin että mitään tietojensiirtoa ei voi tapahtua ainoastaan verkkosivulla käydessä.

Vasta sen jälkeen kun klikkaatte sellaista Plug-in, selain rakentaa suoran yhteyden vastaavaan palvelimeen. Plug-insin sisältö siirretään suoraan selaimeenne ja yhdistetään tähän verkkosivuun. Jos tämä verkon toimipaikka sijaitsee EUn tai ETYn ulkopuolella, emme voi estää, että tietonne siirtyvät EUn/ETYn ulkopuolelle ja niitä tullaan käsittelemään siellä. Emme voi mitenkään vaikuttaa tietojen laajuuteen tai käyttöaikaan, jota verkko tämän Plug-insin kautta käyttää ja tiedotamme sen vuoksi vastaavasti tämän hetkisten tietojemme perusteella:

Plug-insin sisällyttämisellä kukin verkko saa informaation, että olette valinneet verkkosivustomme. Jos olette kirjautunut johonkin verkkoon, voi tämä verkko järjestää tämän tiedon profiiliinne. Jos ette halua, että verkko käyttää sivulla vierailunne tietoja, teidän on sitä ennen kirjauduttava ulos sivuilta. Periaatteessa on kuitenkin mahdollista, että verkko ottaa selville IP-osoitteenne ja tallentaa sen, vaikka ette ole rekisteröitynyt sinne tai kirjautunut sisään. Tietojen poistamista koskien Plug-ins -tarjoajan taholta, meillä ei ole käytettävissä mitään tietoa.

Plug-in-tarjoaja tallentaa teistä saadut tiedot käyttöprofiileiksi ja käyttää niitä mainostamiseen, markkinointitutkimukseen ja/tai tarpeellisessa muodossa verkkosivunsa muokkaamiseen. Sellainen arviointi tapahtuu erityisesti (myös ei sisäänkirjaantuneille käyttäjille) tarpeen mukaisen mainostamisen kuvaukseen ja muiden sosiaalisen verkon käyttäjien tiedottamiseen aktiviteeteistään. Teillä on oikeus kieltää palveluntarjoalta tämän käyttäjäprofiilin kehittäminen.

Perustuu oikeudellisesti Plug-insien käyttöä koskevasti art. 6 § 1 f GDPR. Tietojenne keruun tarkoitus, kesto ja laajuus sekä muu käsittely ja käyttö sekä sitä koskevat lait ja asetusmahdollisuudet  yksilöllisyyden turvaamiseksi saatte  kunkin sosiaalisen verkon tietosuojaselosteesta:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de
Google+: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

2. YouTuben sisällyttäminen 

Verkkosivumme käyttää Plug-insejä kuten Googlen pitämää sivua YouTube. Sivujen pitäjä on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Kun vierailette YouTube-Plugin varustetulla sivullamme, teidät yhdistetään YouTuben palvelimeen. YouTubelle ilmoitetaan siinä, millä sivuillamme olette vieraillut.

Jos olette kirjautunut omalle YouTube-tilille, annatte YouTubelle mahdollisuuden järjestää hakukäyttäytymisenne henkilökohtaiseen profiiliinne. Voitte estää sen kirjautumalla ulos YouTube-tililtä.

YouTuben käyttö tapahtuu Online-tarjouksiemme kiinnostusta herättävän kuvauksen eduksi ja vastaa siten art. 6 § 1 f GDPR periaatetta. Keräämme vain, missä määrin meihin sidottuja YouTube-videoita haetaan ja poistamme nämä tiedot kahden vuoden jälkeen.

Lisätietoa käyttäjätietojen käsittelyn laajuudesta löydätte YouTuben tietosuojaselosteesta osoitteessa: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

3. Google Fonts sisällyttäminen

Tämä verkkosivu käyttää Google Fonts ulkopuolisia kirjasintyyppejä, joka on Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“) tarjoama palvelu. Siinä käyttämänne päätelaite etsii valitun kirjasintyypin Google Fonteista ja lähettää siten käytetyn IP-osoitteen ja valitsemanne verkkosivun automaattisesti. Tällä täydennyksellä tekstit ja kirjaisintyypit voidaan näyttää sivulla korrektisti. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta: Tietosuoja-asetus (GDPR) 6 artikla 1 kohta f. Ottakaa huomioon, että tietoja voidaan käsitellä EUn/ETYn ulkopuolella. Google kuuluu Privacy-Shield alaisuuteen, niin että tietynlainen suojataso on taattu. Tallennetaanko yleensä ja kuinka laajasti Googleen tulleet kyselyt tallennetaan, on kokonaisuudessaan Googlen vastuulla.

Lisätietoa saatte https://developers.google.com/fonts/faq ja Googlen tietosuojaselosteesta https://policies.google.com/privacy?hl=de.

V. Eväste-asetuksemme

1. Yleistä tietoa evästeiden käytöstä

Verkkosivuillamme käytetään evästeitä. Eväste (cookie) on dataa, jonka web-palvelin tallentaa käyttäjän laitteelle. Niiden tarkoituksena on tehdä tarjoukset käyttäjäystävällisimmiksi, tehokkaimmiksi ja turvallisimmiksi. Käytämme niin sanottuja istuntokohtaisia evästeitä, mitkä poistetaan heti istunnon päätyttyä („Session cookies“) ja pysyviä (persistent) evästeitä.

Te voitte itse valita, haluatteko hyväksyä evästeiden asettamisen. Muutokset voitte tehdä palvelimenne asetuksissa. Voitte periaatteessa valita, hyväksyttekö kaikki evästeet, haluatteko ilmoituksen evästeiden asettamisesta tai kiellätte ne. Mikäli valitsette viimeisen vaihtoehdon, on silloin mahdollista, että ette voi käyttää kaikkia tarjouksiamme täydellisesti.

Evästeiden käytön yhteydessä on erotettava ehdottomasti tarpeellisten evästeiden ja muiden tarkoituksien välillä (sisäänkirjauksien mittaus, mainostarkoitus).

2. Ehdottomasti tarpeelliset evästeet verkkosivun käytössä 

Käytämme verkkosivuillamme istuntokohtaisia evästeitä, mitkä ovat ehdottomia verkkosivujemme käytössä. Niitä ovat evästeet, joiden avulla voimme tunnistaa teidät vieraillessanne sivullamme yksittäisen istunnon aikana. Nämä istuntokohtaiset evästeet huolehtivat tarjouksemme turvallisesta käytöstä mahdollistaen suojatun tavarakoritoiminnon sekä maksutapahtuman.

3. Evästeiden sisällistäminen hyväksynnällänne 

Seuraavassa saatte yleiskatsauksen evästeistä, joita käytämme verkkosivun käyttämisen alussa antamallanne luvalla. Jokaisessa kuvauksessa löydätte sen lisäksi myös Opt-out-mahdollisuuden.

Google Analytics seuranta

Tällä verkkosivulla on käytössä Google Analytics, Google Inc. tarjoama („Google>“) verkkosivujen analysointipalvelu. Google Analytics käyttää ns. „Cookies“ eli evästeitä, dataa, joka tallennetaan tietokoneellenne mahdollistamaan verkkosivujenne käytön analysoinnin. Evästeiden kautta saadut tiedot tämän verkkosivin käytöstä lähetetään tavallisesti Googlen USAssa sijaitsevaan palvelimeen ja tallennetaan siellä. Tällä verkkosivulla IP-anonymisoinnin aktivoinnin vuoksi ensin EU jäsenmaiden tai muiden Euroopan talousyhteisön jäsenmaiden sisällä. Vain poikkeustapauksissa täydellinen IP-osoite lähetetään Googlen palvelimeen USAhan ja lyhennetään vasta siellä. Toimeksiannostamme Google käyttää näitä tietoja arvioimaan verkkosivin käyttöänne, tekemään raportteja verkkosivujen aktiviteeteista sekä muista verkkosivujen ja internetin kyättöä koskevista palveluista. Google Analytics ei liitä palvelimestanne saatua IP-osoitettanne muihin Googlen tietoihin.

Voitte estää evästeiden tallentamisen vastaavalla asetuksella palvelin-ohjelmalla; huomautamme kuitenkin, että ette siinä tapauksessa enää pysty käyttämään kaikkia tämän verkkosivun toimintoja. Voitte myös sen lisäksi estää  evästeiden myötä kerättyjen ja verkkosivun käyttöänne koskevien tietojen siirron (sis. IP-osoitteenne) Googlelle lataamalla ja asentamalla alhaalla olevan linkin http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Käytämmem Google Analytics verkkosivujemme käytön analysointiin ja sivujemme jatkuvaan parantamiseen. Saaduilla tilastotiedoilla voimme parantaa tarjouksiamme ja tehdä ne käyttäjille vielä kiinnostavimmiksi. Poikkeustapauksia varten, joissa henkilökohtaisia tietoja lähetetään USAhan, Google kuuluu EU-US Privacy Shieldin alaisuuteen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Evästeiden tallennusta ja annettua hyväksymistä koskeva oikeudellinen peruste (art. 6 § 1 a GDPR). Kerättyjen tietojen laajennettu arviointi Google Analyticsin kautta tapahtuu 26 kuukauden ajan perustuen art. 6 § 1 f GDPR.

Lisätietoa osoitteessa http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de tai osoitteessa https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ (yleistietoa Google Analyticsistä ja tietosuojauksesta).

Verkkokauppa markkinointi-toimenpiteet – Googla Adwords Tracking sekä uudelleenmarkkinointi

Käytämme Google Adwordin tarjousta, jossa mainoksilla (ns. Google Adwords) herätetään huomio upeisiin tarjouksiimme ulkopuolisilla verkkosivuilla. Näitä mainoksia toimittaa Googlen ns. „Ad Server“. Siinä käytetään  Ad Server evästeitä, joilla mahdollistetaan suorituskyvyn (Performance-Parameter)  arviointi, kuten esim. Ad Impressions, klikkaukset sekä konversiot. Siten voimme määrittää mainoskampanjojen suhteen tietoihin, eli arvioida yksittäisten mainostoimenpiteiden menestyksellisyyden.   Mikäli siirrytte Google-ilmoituksen kautta verkkosivullemme, tallentaa Google Adwords evästeen tietokoneellenne. Nämä evästeet ovat tavallisesti voimassa vain 30 päivää eikä niiden tarkoituksena ole tunnistaa teitä henkilökohtaisesti. Tähän evästeeseen tallennetaan tavallisesti seuraavat analysointi-arvot:

 • Unique Cookie ID
 • Ad Impressions määrä per sijainti (Frequency)
 • Viimeinen Imression (tärkeä post-view-konversiot)
 • OptOut-Information (merkkaus, että käyttäjä ei enää halua tulla kysytyksi)

Nämä evästeet mahdollistavat Googlelle tunnistamaan verkkoselaimenne uudestaan. Kun käyttäjä on vieraillut tietyillä Adwords-asiakkaan nettisivuilla eikä käyttäjän tietokoneelle tallennettu eväste ole vielä vanhentunut, voivat Google ja asiakas tunnistaa, että käyttäjä on klikannut ilmoitusta ja on siten siirretty tälle sivulle. Jokaiselle Adwords-asiakkaalle annetaan joku muu eväste. Evästeitä ei voi siten seurata Adwords-asiakkaan verkkosivujen kautta. Me itse emme kerää tai käsittele mainituilla mainoskampanjoilla mitään henkilökohtaisia tietoja. Saamme Googlelta käytettäväksemme ainoastaan tilastollisia arviointeja. Näiden arviointien perusteella voimme nähdä, mitkä käytetyt mainoskampanjat ovat erityisen tehokkaita. Muita tietoja mainosvälineiden käytöstä emme saa, erityisesti emme voi identifioida käyttäjiä näiden tietojen perusteella. Evästeiden tallennusta ja annettua hyväksymistä Googlen kautta koskeva oikeudellinen peruste (art. 6 § 1 a GDPR).

Käyttöön otettujen markkinointi-työkalujen perusteella selaimenne kehittää automaattisesti yhteden Googlen palvelimeen. Ottakaa huiomioon, että googlen tietojenkäsittelyt voivat tapajtua myös EUn ulkopuolellakin. Google kuuluu EU-US Privacy Shield alaisuuteen, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework. Emme voi vaikuttaa mitenkään tietojen laajuuteen ja muuhun käyttöön, joita Google kerää tämän työkalun myötä ja tiedotamme sen vuoksi vastaavasti tämän hetkisten tietojemme perusteella:

„Trackin-tools“ sisällyttämisellä Google saa tietoa, että olette valinneet verkkoesiintymisemme vastaavan nettisivun, tai olette klikanneet jotakin ilmoitustamme. Mikäli olette rekisteröitynyt Googlen palveluun, voi Google ohjata vierailunne tilillenne. Ja vaikka ette ole rekisteröitynyt Googlen palveluun tai ette ole kirjaunut sisään, on olemassa mahdollisuus, että tarjoaja tuo IP-osoitteeen tietoonsa ja tallentaa sen. Lisätietoa Googlen tietosuojasta saatte tässä: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ ja https://services.google.com/sitestats/de.html

Voitte kieltää evästeiden asetuksen. Se voi tapahtua joko selain-asetuksella, mikä deaktivoi automaattisesti evästeet. Vaihtoehtoisesti voitte deaktivoida markkinointi-seurannan evästeet säätämällä tietokoneenne siten, että domainin „„www.googleadservices.com“ evästeet on estetty.  Sen lisäksi voitte selain Plug-ins-asennuksella estää evästeiden keräämisen ja verkkosivuilla käyntinne keräilyn Googlen kautta: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Jos ette halua vastaanottaa mainoksia, voitte dekativoida evästeiden käytön tähän tarkoitukseen valitsemalla siihen sivun https://www.google.de/settings/ads/. Lisätietoa Googlen tietosuojasta saatte tässä: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ . Vaihtoehtoisesti voitte käydä Network Advertising Initiative (NAI) verkkosivulla: http://www.networkadvertising.org/

Googlen DoubleClick käyttö

Tämä verkkosivu käyttää Online markkinoinnin työkalua DoubleClick by Google, joka on Googlen tarjous. DoubleClick käyttää evästeitä käyttäjän tärkeille ilmoituksille, parantamaan kampanjoiden raportointia tai estämään sen, että käyttäjä näkee samoja ilmoituksia useamman kerran. Eväste-IDn kautta Google kerää tietoa siitä, mitä ilmoituksia missäkin selaimessa katsotaan ja voi siten estää sen, että niitä näytetään useampaan kertaan. Sen lisäksi DoubleClick Eväste-IDn avulla kerätä ns. konversioita, jotka ovat yhteydessä ilmoituksien kyselyihin. Se siinä tapauksessa, jos käyttäjä näkee DoubleClick-ilmoituksen ja etsii myöhemmin samalla selaimella mainostajan verkkosivua ja ostaa siellä jotakin. Googlen mukaan DoubleClick-evästeet eivät saa henkilökohtaisia tietoja.

Käyttöön otettujen markkinointi-työkalujen perusteella selaimenne kehittää automaattisesti yhteyden Googlen palvelimeen. Ottakaa huomioon, että tietojenkäsittelyt voivat tapahtua myös EUn ja Euroopan taloushyteisön ulkopuolellakin. Google kuuluu EU-US Privacy Shield alaisuuteen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Emme voi vaikuttaa mitenkään Googlen suorittamaan tietojen käsittelyyn ja muuhun käyttöön; se on täysin Googlen vastuun alaisuudessa.

Jos ette halua vastaanottaa mainoksia, voitte deaktivoida Googlen suorittaman evästeiden käytön tähän tarkoitukseen valitsemalla siihen sivun https://www.google.de/settings/ads/. Lisätietoa Googlen  DoubleClickistä saa osoitteessa: https://www.google.de/doubleclick/ sekä Goooglen yleisestä tietosuojasta: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ . Vaihtoehtoisesti voitte käydä Network Advertising Initiative (NAI) verkkosivulla: http://www.networkadvertising.org/

Facebook Pixel / Custom Audience

Olemme integroinut sivuillemme Facebook-Pixelin. Sivuillemme tullessannen teidät yhdistetään suoraan Facebookiin. Seuraavia tietoja voidaan siirtää:

 • Unique Cookie ID
 • Valittu verkkosivu
 • Ajankohta

Facebook voi merkata käyttämänne laitteen evästeellä ja oleellisella tunnuksella tai valita jo olevan evästeen. Jos olette rekisteröitynyt Facebookiin, voi näiden tietojen perusteella kohdeperusteisia mainoksia siirtää Facebook-sivuille. Evästeiden tallennusta ja annettua hyväksymistä koskeva oikeudellinen peruste (art. 6 § 1 a GDPR). Voitte peruuttaa tietojen arvioinnin hyväksymisen tässä itsevastullisesti  Facebookin kautta. https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen