Yleinen tietosuojailmoitus

Tietoa tietosuojasta TSS Travel Service Scandinavia AS:n asiakkaille

Tässä tietosuojailmoituksessa selvitetään, kuinka TSS Travel Service Scandinavia AS käsittelee henkilötietojasi ja varmistaa tietosuojan toteuttamisen. Tiedotamme myös milloin käsittelemme mitäkin tietoja ja mistä syystä. Opit tuntemaan myös omat oikeutesi ja muut lakisääteiset tiedot. Jäljempänä mainittujen tietojenkäsittelyjen lisäksi voidaan suorittaa myös lisäkäsittelyjä, jos olet antanut siihen suostumuksesi. Tässä tapauksessa tietojenkäsittelyn laajuus riippuu annetusta suostumuksesta.

I. Tiedonkeruun, käyttötarkoitusten ja tietojen siirtämisen laajuus

1. Matkaan liittyvät tiedot
Kun varaat matkan TSS Travel Service Scandinavia AS:ltä, keräämme välittävien ja valvottujen palveluntarjoajien kautta matkan järjestämiseen tarvittavat tiedot. Näitä ovat erityisesti nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, matkatiedot (saapumis- ja lähtöpäivä, lentoasema tai bussipysäkki) sekä varaustiedot (valittu matka, mahdollinen lisäviikko). Olet velvollinen antamaan meille sopimuksen täyttämiseen vaadittavat tiedot. Muutoin emme voi suorittaa varaustasi.
Matkan järjestämistä varten välitämme tähän tarkoitukseen vaadittavat tiedot matkatoimistolle, joka osallistuu matkan järjestämiseen paikan päällä. Tähän sisältyvät tietojen siirtäminen tarvittavassa laajuudessa matkan suorittamiseen osallistuville yrityksille, kuten lentoyhtiölle, paikalliselle bussiyhtiölle (hotelliin kuljetus tai kiertoajelu) ja yöpymisestä huolehtivalle hotellille. Sekä matkatoimiston että muiden palveluntarjoajien kotipaikka on Euroopan unionin / Euroopan talousalueen ulkopuolella, jos matkakohteesi sijaitsee Euroopan unionin / Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tässä tapauksessa tietosi käsitellään sen maan lainsäädännön mukaisesti, jossa yrityksen kotipaikka sijaitsee. Tiedustele paikan päällä lisää tietojenkäsittelyn laajuudesta.
Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella, keräämme nämä tiedot tiedustelusi käsittelyä varten. Vastaavasti näillä tavoin lähetettyihin tiedusteluihin otamme tarvittaessa yhteyttä tai vastaamme lisätietopyyntöihin tai lähetämme tilattuja tarvikkeita esim. esitteitä.
Matkavarauksen tietoja käytetään lisäksi tarvittaessa takuutapausten tai muiden reklamaatioiden käsittelyyn. Lisäksi nämä tiedot voidaan välittää ulkoisille tilintarkastajille ja/tai veroneuvojille heidän neuvonta- ja testaustarkoituksia varten. Tiedot tallennetaan laissa säädettyjen säilytysvaatimusten kuten kirjanpitolain 2 luvun 10 §:n mukaisesti sekä poistetaan laissa säädettyjen säilytysvaatimusten mukaisesti.
Huomaa, että alaikäraja oikeudellisesti pätevän suostumuksen antamiseen henkilötietojen käsittelystä on 13 vuotta.

2. Tietojen käyttö mainontatarkoitukseen
TSS Travel Service Scandinavia AS sekä välittävät ja valvotut palveluntarjoajat (esim. postitusliikkeet) käyttävät nimeä ja osoitetta lisäksi asiakkaiden sitouttamis- ja uudelleenaktivointiohjelmiin. Tähän sisältyy lisätietojen lähettäminen postitse kiinnostavista tuotteista ja palveluista tai kuponkien lähettäminen. Näin TSS Travel Service Scandinavia AS haluaa tiedottaa asiakkaitaan muista matkan suunnitteluun liittyvistä mahdollisuuksista ja saavuttaa pitkäikäisen asiakasluottamuksen. Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille mainostarkoituksissa. Puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta käytetään mainostarkoituksiin erillisestä suostumuksesta. Tästä on seuraava poikkeus: Jos TSS Travel Service Scandinavia AS saa tuotteiden myynnin yhteydessä sähköpostiosoitteen, TSS Travel Service Scandinavia AS käyttää sähköpostiosoitetta omien samankaltaisten tuotteidensa mainontaan. Voit peruuttaa tietojen mainostarkoitukseen käytön milloin tahansa, mistä ilmoitetaan tiedonkeruun kuten myös aina mainonnan yhteydessä. Jos suostumusta ei ole annettu, nimeä ja osoitetta mukaan lukien sähköpostiosoitetta ei käytetä enää mainostarkoituksiin, jos et ilmaise kiinnostusta asiakasuhteen jatkamiseen TSS Travel Service Scandinavia AS:n kanssa seuraavan 7 vuoden aikana. Tähän käytämme seuraavaa indikaattoria: matkavaraus.
TSS Travel Service Scandinavia AS käsittelee edelleen varaustietoja sekä verkkotarjonnan ja -palvelujen käytön yhteydessä saatuja tietoja (yrityksen verkkosivustot) matkavarauksen yksilölliseen suunnitteluun, parantamiseen ja kiinnostusta vastaavan tarjonnan esittämiseen. Näin käytämme matkavarauksen tietoja ja tarjonnan/palvelujen hyödyntämisen yhteydessä kerättyjä tietoja varauksesi tukemiseen ja kiinnostavien matkakohteiden esittelyyn. Nämä tiedot käsittelemme nimimerkkiä käyttäen yrityksemme omaan tarkoitukseen vastataksemme oikeutettuun kiinnostukseesi henkilötietojesi suojaamisesta. Tietojenkäsittelyn ansiosta voimme esittää yksilöllisen tarjonnan (verkkosivu-, sähköposti- tai postimainonta) kautta asiakasta kiinnostavia tuotteita.
Nimeä ja osoitetta sekä matkavarauksen tietoja, kuten myös käytetyn tarjonnan/palvelujemme kautta saatuja tietoja, ei käytetä enää mainostarkoituksiin, mukaan lukien suoramainontaan liittyvää profilointia, jos et esimerkiksi ilmaise kiinnostusta asiakassuhteen jatkamiseen TSS Travel Service Scandinavia AS:n kanssa TSS Travel Service Scandinavia AS:n kautta tarjottujen tuotteiden varauksella seuraavan 5 vuoden aikana. Tähän käytämme seuraavaa indikaattoria: matkavaraus. 5 vuoden kuluttua käsittelemme vielä seuraavan kahden vuoden ajan nimeä, osoitetta, syntymäaikaa, viimeistä matkavarausta ja kohdetta koskevia tietoja postimainontaan. Jos tänä aikana mainontaamme ei reagoida, poistamme myös nämä tiedot kahden vuoden kuluttua.

3. Uutiskirjeen tilaus
Uutiskirjeen lähetämme tähän tarkoitukseen annetun suostumuksen jälkeen. Suostumus käsittää myös uutiskirjeen yksilöimisen.
TSS Travel Service Scandinavia AS on antanut uutiskirjeen lähettämisen ulkopuolisen palveluntarjoajan tehtäväksi. Jos lisäsuostumusta ei ole annettu, tämä yritys laatii meille nimettömän tilaston uutiskirjeen käytöstä. Näin TSS Travel Service Scandinavia AS saa tietoonsa, kuinka usein uutiskirje on avattu ja kuinka monta tilaajaa on katsonut tuotetta. Näistä nimettömistä tiedoista laaditaan vain tilasto.

4. Maksaminen luottokortilla
Luottokorttitiedot kerätään TeleCash GmbH & Co. KG:n (TeleCash) toimesta ja niitä käytetään vain meiltä varatun matkan laskun käsittelyyn. TeleCash ei käytä tietojasi mihinkään muuhun tarkoitukseen. RSD ei saa luottokorttitietoja kokonaisuudessaan, vaan TeleCash antaa todisteeksi vain tunnuksen ja luottokorttinumeron lyhennetyssä, ei-luettavassa muodossa (123456******7890).
Antamiesi luottokorttitietojen oikeellisuuden tarkastamiseen maksupalveluntarjoaja TeleCash veloittaa väliaikaisesti 1 euron luottokortista. Tämä maksu palautetaan kuitenkin välittömästi. Todellinen maksu veloitetaan vasta myöhempänä ajankohtana.

5. Asiakkaiden suositukset
Jos asiakkaamme ilmoittavat meille henkilöistä, jotka ovat kiinnostuneita tarjonnastamme, keräämme meille ilmoitetut henkilötiedot uusien asiakkaiden hankintaa varten. Käsittelemmeja käytämme nimeä ja postiosoitetta vain esitteemme lähettämistä varten. Tähän tarkoitukseen välitämme tietosi tarvittaessa välittäville palveluntarjoajille kuten tavarantoimittajille tai asiakaspalvelutiimillemme. Jos kiinnostuneet henkilöt eivät enää osoita kiinnostustaan palveluitamme kohtaan, lopetamme esitteiden lähettämisen. Olemme edelleen velvollisia tiedottamaan ilmoittamallesi henkilölle, keneltä olemme saaneet osoitetiedot. Tallennamme tiedot (kiinnostunutta henkilöä ja suosittelijaa koskevat tiedot) todisteeksi vuoden ajaksi. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohdan f alakohta EU:n tietosuoja-asetuksessa.

II. Asianosaisen oikeudet

Kullakin asianosaisella on seuraavat oikeudet:
• oikeus tiedotukseen (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)
• oikeus väärien tietojen muutokseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)
• oikeus tietojen poistamiseen tai unohdetuksi tulemiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)
• oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)
• oikeus tietojen siirtämiseen (tietosuoja-asetuksen 20 artikla).

Voit kieltää henkilötietojen, mukaan lukien suoramainontaan liittyvän profiloinnin, käsittelyn mainontatarkoituksiin milloin tahansa syytä ilmoittamatta.

Tämän lisäksi asianomaisilla on myös yleinen vastustamisoikeus (vrt. tietosuoja-asetuksen 21 artikla 1 kohta). Tässä tapauksessa tietojenkäsittelyä vastustava syy on ilmoitettava.
Jos tietojenkäsittely tapahtuu suostumuksen perusteella, suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa sitä seuraavalle ajalle.
Asianomaisen oikeuksien käyttöä varten ota yhteyttä osoitteeseen info@tss-travel.fi. Lisäksi voit tehdä valituksen tietojenkäsittelystämme valvontaviranomaiselle.

III. Yleistä

Yleisestä tietosuoja-asetuksesta vastaa TSS Travel Service Scandinavia AS, Postboks 100, 1309 Rud, Norja. Jos sinulla on kysyttävää TSS Travel Service Scandinavia AS:n tietosuojasta, ota yhteyttä seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: tietosuoja@tss-travel.fi
Tietojenkäsittely tapahtuu seuraavilla oikeusperustoilla:
• sopimuksen täyttäminen mukaan lukien laskutus, reklamaatioiden käsittely / takuu: tietosuojaasetus 6 artikla 1 kohta b alakohta
• tietojen käyttö mainontatarkoitukseen mukaan lukien siihen liittyvä profilointi: tietosuojaasetus 6 artikla 1 kohta f alakohta
• sähköpostimainonta: tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta a alakohta sekä asiaankuuluva säännös kansallisessa lainsäädännössä DIREKTIIVIN 2002/58/EY 13 artiklan 2 kohdan toteuttamisesta sähköistä viestintää koskevassa tietosuojassa
• puhelinmainonta: tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta a alakohta.

Toukokuu 2018

Suurennus: