Matkasuositukset Eurooppa Aasia Amerikka Afrikka

Kestävyys TSS:llä

Tehtävämme

Vastuullisena matkanjärjestäjänä näemme velvollisuutemme vaikuttaa matkailuun myönteisesti. Kiinnittämällä huomiota resurssitehokkuuteen, turvaamalla laadukkaat työpaikat, edistämällä kulttuurien rikkautta ja monimuotoisuutta sekä tukemalla sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja yhteisön hyvinvointia haluamme edistää kestävää matkailua.

Emme luo vain lomaelämyksiä – tuomme yhteen ihmisiä eri kulttuureista, joilla on erilaisia perinteitä, tuemme kulttuuriperinnön säilymistä, parannamme paikallisten ihmisten elämää luomalla työpaikkoja ja edistämme taloudellista kehitystä kohteissamme.

Tähän mennessä keskeiset kestävän kehityksen tavoitteemme ja painopistealueemme ovat olleet resurssitehokkuus, työllisyyden laatu, kulttuurinen rikkaus, sosiaalinen tasa-arvo ja yhteisön hyvinvointi. Haluamme pysyä aktiivisina näillä alueilla ja parantaa jatkuvasti jo toteuttamiamme toimenpiteitä. Johtomme on mukana politiikkamme kehittämisessä ja tukee sen tavoitteita. Kestävän kehityksen politiikkamme näkyy myös yrityksen 5 arvossa:

Arvstamme – kohtelemme toisiamme kunnioittavasti, kannamme sosiaalista vastuuta, kiinnitämme huomiota työympäristöömme ja ympäristöön ja olemme sitoutuneet rehellisyyteen, avoimuuteen ja solidaarisuuteen.

Innostus – työskentelemme hyvien tuotteiden ja palveluiden parissa innostuneesti ja hauskasti. Olemme aktiivisia, ennakkoluulottomia ja ratkaisukeskeisiä.

Kasvu – pyrimme jatkuvaan jatkokehitykseen ja opimme virheistämme.

Terveys – pidämme erittäin tärkeänä terveystietoisuutta ja tuemme tietoista ja terveellistä elämää.

Ryhmähenki – yhdessä ratkaisemme ratkaisemattomia asioita. Ryhmätyö on hauskaa ja tuo parhaan menestyksen.

Aktiivinen sitoutuminen ja sitoutuminen ovat meille tärkeitä. Siksi olemme kehittäneet kestävän kehityksen ohjeiston, jota noudatetaan ja tunnustetaan yrityksessä. Työskentelemme jatkuvan parantamisen ja jatkokehityksen parissa sekä sisäisesti että kumppaneidemme ja matkojen suhteen.


Travelife Partner